Bestill gratis befaring med en energirådgiver

Bodø kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning, slik at du kan spare strøm og ta klimavennlige valg. Finn tidspunkt i kalenderen og bestill digital befaring.

Bestill time
Bodø kommune logo

Redusert energibruk

Klimavennlige valg

Tilpasset egen økonomi

Rådgivning kan lønne seg fordi:

  • Strømutgiftene er høye

  • Vi vet ikke nok om egen bolig

  • Det er vanskelig å velge riktige tiltak

  • Anbefalinger er ikke alltid like objektive

  • Det er vanskelig å beregne energibruken

  • Støtteordningene er vanskelig å forstå

Vi hjelper deg å velge riktige tiltak tilpasset din bolig og økonomi.

Objektiv energirådgivning med erfarne rådgivere som bruker Energiportalen.

Å spare strøm er enkelt å komme i gang med

1. Avtal time

Finn en ledig time i kommunen din

2. Rådgivingssamtale

Vi analyserer boligen din sammen

3. Tiltaksliste

Du får en konkret plan på hva du kan gjøre

Energianalyse av boligen din

På Energiportalen kan du analysere egen bolig og finne ut hvor energiøkonomisk den er. Portalen gir deg informasjon om hvilke energibesparende tiltak som er mest effektive for din bolig.

Søk på ønsket adresse for å beregne dagens energibruk og hva den koster. Legg inn ytterligere opplysninger om boligstandard, oppvarming og informasjon om husstanden for en best mulig analyse.

Enova økte støtten til solceller i fjor. Hva skjer i 2023?

Enova økte i fjor den maksimale støtten til solceller med over 20 000 kroner til 47 500. Det kan gjøre det enklere for boligeiere å investere i solcelleanlegg som et energibesparende tiltak.

Energisjekk boligen din og se hva du kan spare

Vet du hvor mye energi du bruker til oppvarming, varmtvann og lys hjemme? Eller hvor mye du kan spare på strømregningen din ved å redusere energibruken i hjemmet ditt? Sjekk selv!

7 tips som kutter strømregningen

Mye tyder på at vi må regne med høye strømpriser i lang tid fremover. Spesielt vinterstid når behovet er størst. Energirådgiver Stian Fjeld i EEFFY AS er det overraskende mye å spare på å være bevisst strømforbruket sitt.

Hvordan få støtte fra Enova?

Enova og enkelte kommuner tilbyr støtteordninger til energitiltak og el-produksjon. Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak som bedrer energibruken i egen bolig.

Ønsker du gratis klima- og energirådgivning?

Om Energiportalen

Energiportalen er levert av Simenergi AS
– Norges ledende fagmiljø på simulering av energibruk og inneklima i bygg.

Energiportalen.no er et beregningsprogram rettet mot eiere av eneboliger, småhus og leiligheter. Programmet gir et objektivt estimat på dagens energibruk. I tillegg ser du effekten av ulike energitiltak og kva du kan spare i kilowattime, kroner og CO2-utslipp.

Personvernerklæring

post@simenergi.no

Besøk oss på sosiale media